Welkom


Also welcome to our Schuurman relatives abroad.
If you want some explanation or translation, please contact me or leave a note in gastenboek/guestbook.

maart '19. Hoe deden ze dat? In Verhalen en...

sept. '18. Aanvullingen in de gewijzigde versie van 'De andere kant van het verhaal' in Verhalen en ...

sept. '17. De Citadel van Namen bezocht.
Heel indrukwekkend om mijn voetstappen te zetten waar mijn voorouders Pieter Ernst Kinsbach en Marie Marguerite Dancou dat vier eeuwen geleden deden.

30-6-'17. Toegevoegd in 'lijnen' vroegst gevonden gezin Schuurman in Vollenhove van wie mijn moeder in rechte lijn afstamt.

Bijzonder ingewikkelde puzzel fam. Schuurman opgelost: Zie verhalen en bijzonderheden.

De gegevens die mijn vader verzameld had op een rijtje gezet en aangevuld.
(Nog niet alles staat erin, het is een doorgaand proces.)

Voor wat betreft mijn grootouders:

In 1750 komt de achternaam Oldenhof voor het eerst voor in Vollenhove.
Afkomstig van Wijhe, maar niet van de boerderij Den Oldenhof.

De naam de Olde komt van turfarbeiders in de Beulake.

De naam Schuurman komt al voor in Vollenhove in een stuk van 1450!
Dit betekent dat er al voor die tijd iemand met die naam daar gewoond heeft of in elk geval grond bezat, maar of dit een voorouder van ons betreft?

In 1620 wordt in Vollenhove een Schuurman familielid gedoopt.
Voor zover ik kan nagaan is het gezin van Jan Hendriks Schuurman het enige gezin met die achternaam in Vollenhove.
Meer over deze voorouders is te lezen bij verhalen en...

Bij Jongman loop ik vast bij Symen Derks (zonder achternaam), die vijf keer getrouwd was, tussen 1646 en 1665.
En een missend doopboek met zoon Arends doopdatum.

Maar......, Arend z'n zoon Rykelt trouwt met een achterkleindochter van Jan Hendriks Schuurman!
Van o.a. die twee stamt opoe Margaretha Jongman af.

Nog meer dan genoeg te doen met het zoeken naar verdere takken, dus nog lang niet klaar, zo dat al mogelijk zou zijn!

In de fam. Oldenhof komt de erfelijke nierziekte ADPKD veelvuldig voor.
Bij de fam. Schuurman astma en galblaas problemen.


-----
In eerste instantie voor belangstellende familieleden, maar ook voor anderen die in deze families terecht komen.
De genealogische gegevens zijn van mensen geboren voor 1920.
De nummering is zoals die in kwartierstaten gebruikt wordt.
Hetzelfde nummer betreft altijd dezelfde persoon uit de familie Oldenhof, of Schuurman.

Mannen hebben altijd een even getal, vrouwen oneven.
Deel het nummer door twee en je komt bij een kind van die persoon.
Verdubbel het nummer en je komt bij de vader. Vader plus een is de moeder.
Nummer 1 is het basisgetal en betreft alle kinderen uit het gezin van 2 en 3.
Voor degenen die willen weten hoe het zit met generaties: Uitleg staat bij 'lijnen naar...'.

Details en eventuele andere kinderen zijn apart vermeld in gezinsbladen, waarbij dezelfde nummering is aangehouden.

Het kind met wie onze familie doorgaat heeft een * voor de naam.

De godsdienst was overwegend protestant en ik vermeld alleen de uitzonderingen (R.K.). Allen zijn tijdens hun leven gedoopt en wederdopen is zinloos, dus Mormonen hebben hier niets te zoeken.


Een van de eerste liedjes die mijn vader zong (ca. 1915):

Blinkt ooit een traan in 't zeemansoog
De wind waait die zo gauw weer droog
En 't bruisen van de zilte vloed
Brengt dra weer kalmt' in het gemoed
Een kus nog en dan naar boord
....
Komt wakk're jongens spoedt en maakt wat voort (bis).


(Wijze: Die Wacht am Rhein, te beluisteren op youtube)

Hoewel ik alles zoveel mogelijk controleer, kunnen er fouten optreden.

Dit is dus niet een verhaal van het is precies zo geweest, maar van zo zou het geweest kunnen zijn.
Daarom plaats ik mezelf op het leugenbankje bij de haven; het bankje van de verhalen vertellers.

hmo